Miljøbevidste paller

miljøbevidste paller - Pallekoncept

Viden om

Miljøvenlige paller

Der tales om CO2, miljøpåvirkninger og global opvarmning som aldrig før. Vores klode er under pres fra utallige leder og kanter, og hver dag udledes uanede mængder af drivhusgasser som resultat af alt fra industri og udvinding af olie til trafik og alle vi mennesker.

Vi bidrager med andre ord alle sammen til på forskellig vis at belaste vores miljø, og dette understreger vigtigheden af at sætte ind samt sætte en stopper for CO2-udledningen, der hvor man kan.

Vi ønsker at værne om miljøet og sikre en natur, som vi kan være stolte af langt ud i fremtiden. Hvis du også ønsker dette, og kunne tænke dig at tage et skridt i den rigtige retning i kampen om at få dette til at lykkes, kan du vælge at benytte paller fra PalleKoncept – dét er paller med respekt for miljøet.

Miljøbevidst køb og salg af paller

Hver dag sælger vi paller til kunder, og dette er vi stolte af at gøre. Men at sælge paller er ikke det eneste, vi laver.

Vi tilbyder også at købe paller fra kunder, som tidligere har brugt pallerne på forskellig vis. Dette betyder, at nogle af de paller, vi køber, er meget slidte, mens andre er mindre brugte. Vi køber nemlig paller af både små og store virksomheder, som alle har det til fælles, at de ikke længere skal bruge deres paller.
Når vi køber brugte paller, gør vi det med henblik på at sælge dem videre. Vi oplyser altså vores kunder om, at vi sælger både nye og brugte paller.

Årsagen til, at vi køber og sælger brugte paller, er, at vi ønsker at udvise respekt for miljøet, og du kan gøre det samme ved at vælge brugte paller eller pallerammer, næste gang du skal have noget transporteret.

Sådan skåner vi miljøet

Hvis du har spørgsmål til, hvordan vi har øje for miljøet, eller ønsker at gå en grønnere vej ved at vælge brugte paller, er du velkommen til at kontakte os.
Vi har et stort udvalg af brugte paller og pallerammer, som du kan få glæde af.

Miljøvenlige paller er paller der bliver genbrugt et maximalt antal gange. For at øge på antallet af brug, reparerer vi pallerne så godt vi kan. 

Det kan være at paller skal have nye søm i eller skal slibes til, det sørger vi for.

Paller der er så defekte at de ikke kan bruges igen,  flises til brug som trædeunderlag eller andet. 

Ødelagte og defekte paller, har altså også et formål og dem tager vi også med uden beregning, så du slipper for at køre på genbrugen.

En palle betegnes som defekt hvis:

Pallens styrke er blevet forringet, f.eks. ved løse brædder eller ved brædder der er gået i stykker, så der er mindre overflade. 

Pallen er til fare for at personskade. hvis pallen har løse søm eller træ er brækket af, så man kan få splinter og værre.

Defekte paller kan enten repareres eller kasseres og flises, alt efter skadens omfang.

At aflevere sine EUR paller til genbrug, kan betyde at egentligt “gode” paller, der kan genbruges. Ikke udnyttes til fulde og deres CO2 aftryk ikke strækkes så meget ud som muligt.

Det er derfor en fordel at have dine EUR paller hentet af en forhandler som os. Vi garanterer dig at pallen genbruges korrekt. Ligegyldig kvalitet får pallen et nyt formål.