DS 1/2 pallar

DS 1/2 palle - Pallekoncept

Bara hälften så lång

Samma kvalitet som EUR-pallen

DS 1/2-pallen är en pall i samma kvalitet och trätjocklek som EUR-pallen – bara hälften så lång (600 mm x 800 mm).

DS 1/2-pallar kan klara lika mycket vikt som EUR-pallar, och ger därmed möjlighet för en kompakt transport och lagring. 1/2-pallar är särskilt användbara när en vara som väger mycket måste förvaras på litet utrymme.

Punktlig leverans med egna chaufförer

Hos PalleKoncept är de flesta av våra kunder företag som är beroende av punktlighet för att kunna upprätthålla sin dagliga produktion. Därför satsar vi i hög grad på precision när det gäller leverans av nya DS 1/2-pallar.

För att kunna leva upp till våra kunders krav och förväntningar – och vår egen önskan om en hög servicenivå – har vi egna lastbilar och chaufförer tillhands, som vi använder i samband med import av pallar. Det betyder att dina pallar inte försenas på grund av tredjepartstransportörer. Vårt mål är att vara precisa, och därför tar vi själva hela ansvaret för leverans i rätt tid.

Alla bilar i vår flotta är lastbilar som specialdesignats för palltransport, och därmed har vi också möjlighet att leverera större beställningar av 1/2-pallar.
Kontakta oss om du vill få ett konkurrenskraftigt erbjudande på nya och begagnade 1/2-pallar.

Certifierade 1/2-pallar

DS 1/2-pallar används särskilt i detaljhandeln där de används både för transport, förvaring och utställning av varor.

I detaljhandeln krävs ofta att pallarna är värmebehandlade. Av samma anledning levererar PalleKoncept nya DS 1/2-pallar som är certifierade och värmebehandlade för att kunna garantera våra kunder att deras pallar lever upp till alla gällande krav.